Starvation-Free Commit Arbitration Policies for Transactional Memory Systems.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mridha Mohammad Waliullah

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik