Speculative Lock Reordering: Optimistic Out-of-Order Execution of Critical Sections
Paper i proceeding, 2003

Författare

Peter Rundberg

Per Stenström

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur

6th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Symposium

Ämneskategorier

Datorteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06