Solid-State Ion-Exchange of Copper into Zeolites Facilitated by Ammonia at Low Temperatures
Paper i proceeding, 2015

Ion-exchange

BEA

CHA

Solid-state

Catalyst preparation

SCR

Catalysis

MFI

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Lars Lundegaard

Ramchandra Tiruvalam

Ton Janssens

Anna Carlsson

Peter Vennestrøm

Presented at the 24th North American Meeting (NAM24), Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 14-19, 2015

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08