Jordbruket måste ta sitt klimatansvar
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Elin Röös

Thomas Kätterer

Gustav Strandberg

Land Lantbruk

26 mars

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Miljövetenskap

Klimatforskning