Adaptive strategy for the coupled thermoelasticity problem using space-time finite elements
Övrigt konferensbidrag, 1999

Författare

Peter F G Hansbo

Institutionen för hållfasthetslära

Fredrik Larsson

Institutionen för hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Institutionen för hållfasthetslära

5th US National Congress on Computational Mechanics, August 4-6, 1999, Boulder CO, USA. Book of Abstracts

366-

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07