The Care planning process. A case for System Dynamics
Paper i proceeding, 2005

Författare

Marie Elf

Chalmers, Arkitektur

23th International System Dynamics Conferences Boston

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06