Staff Retention and Job Satisfaction at a Hospital Clinic - A case study
Paper i proceeding, 2004

Författare

Paul Holmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Marie Elf

Chalmers, Sektionen för arkitektur

22th International System Dynamics Conferences Oxford 2004

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08