Computational modeling of large inelastic ratchetting strains
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Göran Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Plasticity 2003

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07