Finite Elements in Nonlinear Mechanics
Samlingsverk (redaktörskap), 1978

Redaktör

Pål Bergan

Per Larsen

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Tore Söreide

Nils-Erik Wiberg

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07