NUMIFORM 86 - Numerical Methods in Industrial Forming Processes
Samlingsverk (redaktörskap), 1986

Redaktör

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

R.D. Wood

O.C. Zienkiewicz

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07