Byggnadsmeknik - Knäckning
Bok, 1992

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07