Modeling of anisotropic inelasticity at large strains due to substructure evolution in pearlitic steel
Paper i proceeding, 2005

Författare

Göran Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

A. Menzel

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Plasticity'05

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07