Large-eddy simulation of natural convection boundary layer on a vertical cylinder
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Darioush Gohari Barhaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Rolf Karlsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Journal of Heat and Fluid Flow

Vol. 27 5 811-820

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08