LES of Mixed Convection Boundary Layer Between Radiating Parallel Plates
Paper i proceeding, 2006

Författare

Darioush Gohari Barhaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

5th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Dubrovnik, Croatia

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07