LES of Mixed Convection Boundary Layer Between Radiating Parallel Plates
Paper i proceeding, 2006

Författare

Darioush Gohari Barhaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

5th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Dubrovnik, Croatia

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik