Hybrid LES/RANS Using Synthesized Turbulence for Forcing at the Interface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Mattias Billson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Journal of Heat and Fluid Flow

Vol. 27 6 1028-1042

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08