Mathematics awareness month: The future of prediction
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

L.R. Goldberg

University of California

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

C. Ciliberto

J.M.P. Balmaceda

Mathematical Society

F.E. Su

Harvey Mudd College

Notices of the American Mathematical Society

0002-9920 (ISSN) 1088-9477 (eISSN)

Vol. 63 4 352-356

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1090/noti1377

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-09