TyreOpt - Phase I
Rapport, 2016

Författare

Zuzana Nedelkova

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07