TyreOpt - Phase I
Rapport, 2016

Författare

Zuzana Nedelkova

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Bränslebesparing med hjälp av däcksenergiförlustoptimering

Energimyndigheten, 2012-01-01 -- 2015-12-31.

Chalmers, 2012-01-01 -- 2018-05-04.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-08