Induced Circular Dichroism
Kapitel i bok, 1999

Rotational strength

Induced circular dichroism

DNA intercalators

Binding site analysis

Författare

Kymberley Vickery

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Bengt Nordén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry

999-1004
9780123744135 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

DOI

10.1016/B978-0-12-374413-5.00344-4

ISBN

9780123744135

Mer information

Skapat

2017-10-08