Corrections to "Replacing the soft-decision FEC limit paradigm in the design of optical communication systems"
Inledande text i tidskrift, 2016

Författare

A. Alvarado

University College London (UCL)

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

D. Lavery

University College London (UCL)

R. Maher

University College London (UCL)

P. Bayvel

University College London (UCL)

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 34 2 722-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/JLT.2015.2505671

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07