Corrections to "Replacing the soft-decision FEC limit paradigm in the design of optical communication systems"
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

A. Alvarado

University College London (UCL)

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

D. Lavery

University College London (UCL)

R. Maher

University College London (UCL)

P. Bayvel

University College London (UCL)

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 34 2 722-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/JLT.2015.2505671

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07