Erratum: Urban background noise mapping: The general model (Acta Acustica united with Acustica (2014) 100 (1098-1111) DOI:10.3813/AAA.918789)
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

W. Wei

Universiteit Gent

D. Botteldooren

Universiteit Gent

T. Van Renterghem

Universiteit Gent

Maarten Hornikx

Technische Universiteit Eindhoven

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

E. Salomons

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

M. Ögren

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Acta Acustica united with Acustica

1610-1928 (ISSN) 18619959 (eISSN)

Vol. 101 1 204-

Ämneskategorier

Maskinteknik

DOI

10.3813/AAA.918818

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-25