Optimisation of products versus optimisation of product platforms: An engineering change margin perspective
Paper i proceeding, 2014

Engineering change

Product platforms

Product optimisation

Design margins

Författare

Ola Isaksson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

GKN Aerospace Sweden

P. Lindroth

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

C. M. Eckert

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

13th International Design Conference, DESIGN 2014, Dubrovnik, Croatia, 19-22 May 2014

1847-9073 (ISSN)

Vol. 2014-January 1947-1956

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13