Foreword - Energy-Efficient Fault-Tolerant Systems
Kapitel i bok, 2014

Författare

Georgi Gaydadjiev

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Energy-Efficient Fault-Tolerant Systems

vii-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-1-4614-4193-9

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-24