Fabrication of Uni-Travelling-Carrier Photodiodes
Rapport, 2004

UTC-PD

Författare

Manda Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 2

Mer information

Skapat

2017-10-08