The rise and fall of channel management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

The IMP Journal

0809-7259 (ISSN)

Vol. 10 1 129-153

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08