Design exploration through code-generating DSLs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

High-level DSLs for low-level programming. © 2014 ASM.

Författare

Joel Bo Svensson

Indiana University

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

R. Newton

Indiana University

Queue

1542-7730 (ISSN) 1542-7749 (eISSN)

Vol. 12 4 40-52

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1145/2611429.2626374

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02