Influence of processing conditions on the linear and nonlinear oscillatory shear, extensional and combined dielectric-rheological properties of poly(ethylene-butyl acrylate)-graphite nanoplatelets-carbon black hybrid nanocomposites
Paper i proceeding, 2016

Författare

Roland Kádár

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mahdi Abbasi

Roxana Figuli

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Manfred Wilhelm

Annual Transactions - The Nordic Rheology Society

1601-4057 (ISSN)

Vol. 24 23-24
978-91-637-9105-5 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

978-91-637-9105-5

Mer information

Skapat

2017-10-07