Organizing activity configurations and resource combinations in the formation of a reverse logistics network
Paper i proceeding, 2016

Författare

Bente Flygansvaer

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Marianne Jahre

Paper presented at the IMP Symposium, Uppsala, June

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv