Physical Computation and Cognitive Science
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Book review - no abstract.

Philosophy

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Kognition och kommunikation

Australasian Journal of Philosophy

0004-8402 (ISSN)

Vol. 94 2 396-399

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Filosofi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1080/00048402.2015.1055285

Mer information

Skapat

2017-10-07