Challenges when developing tools for measuring construction excellence: a Swedish case
Paper i proceeding, 2006

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Johnny Lindström

Mikael Frödell

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Construction in the XXI Century: Local and global challenges, Symposium Proceedings, October 18-20 2006, Rome, Italy

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07