Initial Imperfections in Structures
Rapport, 1997

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Mats Ander

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 97:6

Mer information

Skapat

2017-10-06