LS-DYNA3D Finite Element Analysis of a Chain Link at a Fairlead in a Mooring System.
Rapport, 1996

Författare

Leo Laine

Institutionen för byggnadsmekanik

Håkan Önal

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 96:10

Mer information

Skapat

2017-10-07