Fluid-dynamics of the bottom bed of circulating fluidized bed boilers
Paper i proceeding, 1993

Combustion

Boiler

Fluidized bed

Fluid dynamics

Författare

Anders Svensson

Institutionen för energiomvandling

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Proc of the 12th International Conference on Fluidized-Bed Combustion

Vol. 2 887-897
0-7918-0679-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

ISBN

0-7918-0679-0

Mer information

Skapat

2017-10-08