Vertical distribution of solids in a CFB furnace
Paper i proceeding, 1995

Fluidized bed

Fluid dynamics

Boiler

Combustion

Författare

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Proc of the 13th International Conference on Fluidized-Bed Combustion

Vol. 1 671-679
0-7918-1305-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

ISBN

0-7918-1305-3

Mer information

Skapat

2017-10-08