Coordination bonds and strong hydrogen bonds giving a framework material based on a 4-and 8-connected net in [Ca[Co(en)(oxalato)(2)](2)](n)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Cédric Borel

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

M. Hakansson

Göteborgs universitet

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

CrystEngComm

1466-8033 (ISSN)

Vol. 8 9 666-669

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

NATURVETENSKAP

Kemi

DOI

10.1039/b605762d

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-19