A Note on the Existence of Stress Solutions at Implicit Integration of Rate Equations in Elasto-Plasticity
Rapport, 1993

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 93:2

Mer information

Skapat

2017-10-07