An Evaluation of a Dynamic Approach for Sheet Metal Forming Simulation
Rapport, 1992

Författare

Lars Bernspång

Institutionen för byggnadsmekanik

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 92:5

Mer information

Skapat

2017-10-06