Sensitivity Comparison of Time Domain Hybrid Modulation and Rate Adaptive Coding
Paper i proceeding, 2016

We investigate the sensitivities using rate-adaptive coding (RAC), time domain hybrid modulation (TDHM), and their combination. We demonstrate that the sensitivity gains of TDHM and the combination are only marginal, if any, compared to RAC.

Författare

Li Yan

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Henk Wymeersch

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Optical fiber communication conference, 2016

W1l-3
978-1-943580-07-1 (ISBN)

Adaptiva optiska nätverk: Teori och algoritmer för systemoptimering

Vetenskapsrådet (VR) (2012-5280), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1364/OFC.2016.W1I.3

ISBN

978-1-943580-07-1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29