On boundary layers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Hiroaki Aikawa

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Lundh

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Arkiv för matematik

Vol. 34 1

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07