On boundary layers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.afm/1485898494

Författare

Hiroaki Aikawa

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Torbjörn Lundh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Arkiv för matematik

Vol. 34 1

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-30