On boundary layers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Hiroaki Aikawa

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Lundh

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Arkiv för matematik

Vol. 34

Ämneskategorier

Matematisk analys