Local Experimentation Plan - Gothenburg. Deliverable 6.1.1 to the OPTICITIES project
Rapport, 2016

soft mode priority system

methodology

multimodality

field trial

traveller information service

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-07