Numerical simulation of sheet metal forming with DYNA3D, a progress for meeting in Rome 1991-02-18
Rapport, 1991

Författare

Lars Bernspång

Institutionen för byggnadsmekanik

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:2

Mer information

Skapat

2017-10-06