Weak interactions - Editorial overview
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Thomas Zemb

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Werner Kunz

Current Opinion in Colloid and Interface Science

1359-0294 (ISSN)

Vol. 22 A1-A3

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07