General method for integration of industrial environmental information systems
Rapport, 2006

Författare

Maria Erixon

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Johan Tivander

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Raul Carlson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Datavetenskap (datalogi)

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2006:14

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-19