All-optical modulation in dye-doped nematic liquid crystal photonic bandgap fibers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

T.T Alkeskjold

J Laegsgaard

A. Bjarklev

David Hermann

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

J. Anawati

J. Broeng

J Li

S.T. Wu

Optics Express

Vol. 12 24 5857-5871

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06