Adaptive finite elements
Rapport, 1988

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 88:4

Mer information

Skapat

2017-10-07