Transparent handling of emission trading data according to EU Emission Trading Scheme (ETS)
Rapport, 2006

Författare

Karolina Flemström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Johan Tivander

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2006:4

Mer information

Skapat

2017-10-07