Characteristics and computational procedure in softening plasticity
Rapport, 1987

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 87:8

Mer information

Skapat

2017-10-07