What happens when timber leaves the kiln - examples taken from wall construction
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Robert Bäckström

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Robert Kliger

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Proceedings of COST E15 - Timber drying for value-added products, Athens, Greece, 22-24 April

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06