Adaptive computer methods in structural mechanics
Rapport, 1986

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 86:3

Mer information

Skapat

2017-10-07