Herz-Schur multipliers of dynamical systems
Preprint, 2016

Författare

Andrew McKee

I. G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08