Influence of compression wood on MOE and MOR
Paper i proceeding, 2004

Författare

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Mats Warensjö

WCTE 2004 - The 8th World Conference on Timber Engineering, Lahti, Finland, 14-17 June

Vol. 3 599-602

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06